Wezwanie nr 1 Akcjonariusza Spółki MH Group S.A. do złożenia dokumentów akcji w związku z wykonaniem obowiązku ich dematerializacji

 

Zarząd Spółki MH Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa.